68 Phú Xuyên - Hà Nội

Hotline:  0973.315.216

M A N Z A

T2-CN 08:00-22:00 

Chào mừng bạn !

Tư vấn giải đáp !

SALE OFF

40%

TRI ÂN KHÁCH HÀNG

GIẢM GIÁ TOÀN BỘ SẢN PHẨM MANZA

ÁP DỤNG DUY NHẤT TUẦN NÀY

00
00
00
00

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Giá cũ:

1.990.000 VNĐ

GIÁ: 1.190.000Đ/ Bộ

TƯ VẤN NGAY

Tặng áo sơ mi + 1 cà vạt trị giá 800k

VEST Trung Niên Cao Cấp

Mẫu bán chạy ...

Giá cũ:

1.990.000 VNĐ

GIÁ: 1.190.000Đ/ Bộ

TƯ VẤN NGAY

Tặng áo sơ mi + 1 cà vạt trị giá 800k

Giá cũ:

1.990.000 VNĐ

GIÁ: 1.190.000Đ/ Bộ

TƯ VẤN NGAY

Tặng áo sơ mi + 1 cà vạt trị giá 800k

Giá cũ:

1.990.000 VNĐ

GIÁ: 1.190.000Đ/ Bộ

TƯ VẤN NGAY

Tặng áo sơ mi + 1 cà vạt trị giá 800k

Giá cũ:

1.990.000 VNĐ

GIÁ: 1.190.000Đ/ Bộ

TƯ VẤN NGAY

Tặng áo sơ mi + 1 cà vạt trị giá 800k

Giá cũ:

1.990.000 VNĐ

GIÁ: 1.190.000Đ/ Bộ

TƯ VẤN NGAY

Tặng áo sơ mi + 1 cà vạt trị giá 800k

Hotline 0973.315.216

Giá cũ:

1.990.000 VNĐ

GIÁ: 1.190.000Đ/ Bộ

TƯ VẤN NGAY

Tặng áo sơ mi + 1 cà vạt trị giá 800k

Giá cũ:

1.990.000 VNĐ

GIÁ: 1.190.000Đ/ Bộ

TƯ VẤN NGAY

Tặng áo sơ mi + 1 cà vạt trị giá 800k

Giá cũ:

1.990.000 VNĐ

GIÁ: 1.190.000Đ/ Bộ

TƯ VẤN NGAY

Tặng áo sơ mi + 1 cà vạt trị giá 800k

SALE OFF

40%

Đăng ký tư vấn - nhận thiết kế ngay hôm nay để nhận nhiều ưu đãi nhất từ Manza

TƯ VẤN NGAY

Nặng : 50 - 55kg
Nặng : 56 - 60kg
Nặng : 61 - 65kg
Nặng : 66 - 70kg
Nặng : 71 - 75kg
Nặng : 76 - 80kg
Nặng : 81 - 85kg
Cao: 1m50cm - 1m55cm
Cao: 1m56cm - 1m60cm
Cao: 1m61cm - 1m65cm
Cao: 1m66cm - 1m70cm
Cao: 1m71cm - 1m75cm
Cao: 1m76cm - 1m80cm
Cao: 1m81cm - 1m85cm

Giá cũ:

1.990.000 VNĐ

GIÁ: 1.190.000Đ/ Bộ

Tặng áo sơ mi + 1 cà vạt trị giá 800k

MẪU MANGTO BÁN CHẠY NHẤT

GIÁ: 1.200.000Đ/ Áo

TƯ VẤN NGAY

Tặng áo sơ mi+ cà vạt trị giá 800k

Mangto 01

2.190.000 VNĐ

GIÁ: 1.200.000Đ/ Áo

TƯ VẤN NGAY

Tặng áo sơ mi+ cà vạt trị giá 800k

Mangto 03

2.190.000 VNĐ

GIÁ: 1.200.000Đ/ Áo

TƯ VẤN NGAY

Tặng áo sơ mi+ cà vạt trị giá 800k

Mangto 02

2.190.000 VNĐ

MẪU SƠ MI DÀI TAY

TƯ VẤN NGAY

GIÁ: 350.000Đ/ Áo

600k/2 áo & 800k/3 áo

MÃ 06 :

600.000 VNĐ

TƯ VẤN NGAY

GIÁ: 350.000Đ/ Áo

600k/2 áo & 800k/3 áo

MÃ 204 :

600.000 VNĐ

TƯ VẤN NGAY

GIÁ: 350.000Đ/ Áo

600k/2 áo & 800k/3 áo

MÃ 203 :

600.000 VNĐ

TƯ VẤN NGAY

GIÁ: 350.000Đ/ Áo

600k/2 áo & 800k/3 áo

MÃ 201 :

600.000 VNĐ

TƯ VẤN NGAY

GIÁ: 350.000Đ/ Áo

600k/2 áo & 800k/3 áo

MÃ 08 :

600.000 VNĐ

TƯ VẤN NGAY

GIÁ: 350.000Đ/ Áo

600k/2 áo & 800k/3 áo

MÃ 07 :

600.000 VNĐ

MẪU SƠ MI CỘC TAY

TƯ VẤN NGAY

GIÁ: 350.000Đ/ Áo

600k/2 áo & 800k/3 áo

MÃ 202 :

600.000 VNĐ

TƯ VẤN NGAY

GIÁ: 350.000Đ/ Áo

600k/2 áo & 800k/3 áo

MÃ 205 :

600.000 VNĐ

TƯ VẤN NGAY

GIÁ: 350.000Đ/ Áo

600k/2 áo & 800k/3 áo

MÃ 904 :

600.000 VNĐ

TƯ VẤN NGAY

GIÁ: 350.000Đ/ Áo

600k/2 áo & 800k/3 áo

MÃ 903 :

600.000 VNĐ

TƯ VẤN NGAY

GIÁ: 350.000Đ/ Áo

600k/2 áo & 800k/3 áo

MÃ 902 :

600.000 VNĐ

TƯ VẤN NGAY

GIÁ: 350.000Đ/ Áo

600k/2 áo & 800k/3 áo

MÃ 206 :

600.000 VNĐ

TƯ VẤN NGAY

GIÁ: 350.000Đ/ Áo

600k/2 áo & 800k/3 áo

MÃ 208 :

600.000 VNĐ

TƯ VẤN NGAY

GIÁ: 350.000Đ/ Áo

600k/2 áo & 800k/3 áo

MÃ 209 :

600.000 VNĐ

TƯ VẤN NGAY

GIÁ: 350.000Đ/ Áo

600k/2 áo & 800k/3 áo

MÃ 210 :

600.000 VNĐ

TƯ VẤN NGAY

GIÁ: 350.000Đ/ Áo

600k/2 áo & 800k/3 áo

MÃ 901 :

600.000 VNĐ

TƯ VẤN NGAY

GIÁ: 350.000Đ/ Áo

600k/2 áo & 800k/3 áo

MÃ 905 :

600.000 VNĐ

SALE OFF

40%

Đăng ký tư vấn - nhận thiết kế ngay hôm nay để nhận nhiều ưu đãi nhất từ Manza

TƯ VẤN NGAY

Nặng : 50 - 55kg
Nặng : 56 - 60kg
Nặng : 61 - 65kg
Nặng : 66 - 70kg
Nặng : 71 - 75kg
Nặng : 76 - 80kg
Nặng : 81 - 85kg
Cao: 1m50cm - 1m55cm
Cao: 1m56cm - 1m60cm
Cao: 1m61cm - 1m65cm
Cao: 1m66cm - 1m70cm
Cao: 1m71cm - 1m75cm
Cao: 1m76cm - 1m80cm
Cao: 1m81cm - 1m85cm

GIÁ: 350.000Đ/ Sơ Mi

600k/2 áo & 800k/3 áo

Giá cũ:

600.000 VNĐ

TƯ VẤN NGAY

GIÁ: 350.000Đ/ Áo

600k/2 áo & 800k/3 áo

MÃ 207 :

600.000 VNĐ

TƯ VẤN NGAY

Giá cũ:

600.000 VNĐ

GIÁ: 350.000Đ/ Quần

600k/2 quần & 800k/3 quần

MẪU QUẦN ÂU BÁN CHẠY

TƯ VẤN NGAY

Giá cũ:

600.000 VNĐ

GIÁ: 350.000Đ/ Quần

600k/2 quần & 800k/3 quần

TƯ VẤN NGAY

Giá cũ:

600.000 VNĐ

GIÁ: 350.000Đ/ Quần

600k/2 quần & 800k/3 quần

TƯ VẤN NGAY

Giá cũ:

600.000 VNĐ

GIÁ: 350.000Đ/ Quần

600k/2 quần & 800k/3 quần

TƯ VẤN NGAY

Giá cũ:

600.000 VNĐ

GIÁ: 350.000Đ/ Quần

600k/2 quần & 800k/3 quần

TƯ VẤN NGAY

Giá cũ:

600.000 VNĐ

GIÁ: 350.000Đ/ Quần

600k/2 quần & 800k/3 quần

TƯ VẤN NGAY

Giá cũ:

600.000 VNĐ

GIÁ: 350.000Đ/ Quần

600k/2 quần & 800k/3 quần

TƯ VẤN NGAY

Giá cũ:

600.000 VNĐ

GIÁ: 350.000Đ/ Quần

600k/2 quần & 800k/3 quần

TƯ VẤN NGAY

Giá cũ:

600.000 VNĐ

GIÁ: 350.000Đ/ Quần

600k/2 quần & 800k/3 quần

TƯ VẤN NGAY

Giá cũ:

600.000 VNĐ

GIÁ: 350.000Đ/ Quần

600k/2 quần & 800k/3 quần

TƯ VẤN NGAY

Giá cũ:

600.000 VNĐ

GIÁ: 350.000Đ/ Quần

600k/2 quần & 800k/3 quần

TƯ VẤN NGAY

Giá cũ:

600.000 VNĐ

GIÁ: 350.000Đ/ Quần

600k/2 quần & 800k/3 quần

TƯ VẤN NGAY

Giá cũ:

600.000 VNĐ

GIÁ: 350.000Đ/ Quần

600k/2 quần & 800k/3 quần

ĐĂNG KÝ NHU CẦU KHÁCH HÀNG

Nhanh tay đăng ký để nhận khuyến mãi từ MANZA

TƯ VẤN NGAY

Nặng : 50 - 55kg
Nặng : 56 - 60kg
Nặng : 61 - 65kg
Nặng : 66 - 70kg
Nặng : 71 - 75kg
Nặng : 76 - 80kg
Nặng : 81 - 85kg
Cao: 1m50cm - 1m55cm
Cao: 1m56cm - 1m60cm
Cao: 1m61cm - 1m65cm
Cao: 1m66cm - 1m70cm
Cao: 1m71cm - 1m75cm
Cao: 1m76cm - 1m80cm
Cao: 1m81cm - 1m85cm

HÀNG TRĂM PHẢN HỒI TÍCH CỰC MỖI NGÀY

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến từ bạn.

Để mong muốn đem lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, chúng tôi luôn luôn lắng nghe ý kiến phản hồi lại từ khách hàng

PHẢN HỒI

HÀNG TRĂM ĐƠN XUẤT ĐI MỖI NGÀY

MANZA CẢM ƠN KHÁCH HÀNG ĐÃ LUÔN TIN TƯỞNG VÀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
THÔNG TIN LIÊN HỆ:

 CƠ SỞ CỬA XƯỞNG MAY - MANZA LUXURY
  Địa Chỉ : 68 Ga Phú Xuyên - Hà Nội
☎ HOTLINE: 0973.315.216

Kết nối với chúng tôi

Maza Luxury – Bước chuyển mình ấn tượng sau 30 năm cha truyền con nối

KHUYẾN MÃI CHỈ CÒN

00
00
00
00

Ngày

Giờ

Phút

Giây

TƯ VẤN NGAY

Giá cũ:

1.990.000 VNĐ

GIÁ: 1.190.000Đ/ Bộ

Tặng áo sơ mi + 1 cà vạt trị giá 800k

KHUYẾN MÃI CHỈ CÒN

00
00
00
00

Ngày

Giờ

Phút

Giây

GIÁ: 350.000Đ/ Quần

600k/2 quần & 800k/3 quần

Giá cũ:

600.000 VNĐ

TƯ VẤN NGAY

KHUYẾN MÃI CHỈ CÒN

00
00
00
00

Ngày

Giờ

Phút

Giây

TƯ VẤN NGAY

Giá cũ:

2.190.000 VNĐ

GIÁ: 1.200.000Đ/ Áo

Tặng áo sơ mi+ cà vạt trị giá 800k

KHUYẾN MÃI CHỈ CÒN

00
00
00
00

Ngày

Giờ

Phút

Giây

SALE OFF

40%

GIÁ: 350.000Đ/ Sơ mi

600k/2 áo & 800k/3 áo

Giá cũ:

600.000 VNĐ

TƯ VẤN NGAY

KHUYẾN MÃI CHỈ CÒN

00
00
00
00

Ngày

Giờ

Phút

Giây

SALE OFF

40%

GIÁ: 350.000Đ/ Sơ mi

600k/2 áo & 800k/3 áo

Giá cũ:

600.000 VNĐ

TƯ VẤN NGAY